Majandusaasta on ettevõtte 12 kuu pikkune aruandlusperiood, mille kohta koostatakse majandusaasta aruanne. Majandusaasta algab alati ettevõtte asutamisega. See aga ei tähenda, et sa peaksid majandusaasta selle järgi panema. Tavapärane majandusaasta on kalendriaasta ehk 01.01 – 31.12. Majandusaasta pikkus võib erineda  asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul. Sellisel juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud. Näiteks kui asutad osaühingu 1. juulil, siis majandusaasta võib olla 18 ehk 6+12 kuud.

Enamiku Eesti ettevõtete majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Nii ollakse harjunud ja see tundub lihtsam. Samas on palju tegevusalasid, kus oleks mõistlik valida majandusaasta periood hoopis vastavalt äri hooajalisusele. Täpsemalt loe artiklist “Kas tasuks muuta majandusaasta kalendriaastast erinevaks?”.

Iga äriühing peab lõppenud majandusaasta kohta koostama  6 kuu jooksul majandusaasta aruande (RPS § 14), kinnitama ja esitama selle Äriregistrile (ÄS § 971 lg 1,  ÄS § 179 lg 4ÄS § 334 lg 2).

KAS TEADSID, ET kiirmenetluseks kasutatav põhikiri asendab asutamislepingut ja Äriseadustiku §-s 139 sätestatud põhikirja?

Rohkem infot saad TASUTA e-kursusest

E-kursus Esimesed sammud ettevõtluses

Teadmisi saad täiendada raamatupidamise e-kursusel

E-kursus Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule