Antud juhend on koostatud raamatupidamise tarkvara ERPLY BOOKS jaoks. Sama põhimõtet saavad kasutada ka teised, kui arvestavad programmide iseärasustega. Algselt on see juhend ilmunud e-kursusel “Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule“.

Järelmaks on tingimuste poolest sarnane kapitalirendiga.

Hankija esitab järgmised dokumendid

 • põhivara ostuarve (15 000 + KM 3000 = 18 000) See on aluseks käibemaksu tagasiküsimisele
 • põhivara ettemaksu- või sissemaksuarve (10% ehk 1800)
 • järelmaksu või kapitalirendi summa 16 200, mis tasutakse lepingujärgsete maksetena

Kui on tegemist uue hakijaga, siis lisa uus hankija OST → Kontaktid. Paremal all on sinine + nupp. Sisesta 4 tähemärki ja programm hakkab näitama Äriregistri otsingut. Eelnevalt peab olema Äriregistri plugin aktiveeritud.

Kõigepealt võtame ette põhivara ostuarve ja võtame selle arvele. Erply booksis saab seda teha OST → Ostuarve (Lisa uus) → Osta põhivarasid.

Uued kontod

Eelnevalt tuleb luua uus artikkel ja kuna standardkontosid me ei kasuta, siis alustame hoopis uute kontode loomisega. Uue konto loome standardkonto Masinad ja seadmed järele kontonumbriga 19101. Ka kulumi jaoks teeme eraldi konto numbriga 19151.

Uus artikkel

Loome nüüd uue põhivara artikli: OST → Ostu- müügi artiklid.

 • Nimi: Päikese Klõps 2020
 • Tüüp: Põhivara
 • Kulukonto: 52200 – Põhivara amortisatsioonikulu
 • Tulukonto: 40300 – Kasum põhivara müügist
 • Põhivara konto: 19101 – Päikese Klõps
 • Varade eluiga (kuudes): kui on 5 aastat, siis jääb 60 kuud.

Vaata, kas ostu- müügi artikli real on linnuke ainult Artiklid ostuarvetel. Müümise ajal võid selle lisada. Lihtsalt pole mõtet seda jätta müügiarvete valikusse.

Kohustuse kontod

Kuna järelmaks või kapitalirent on kohustus, siis on vaja veel kahte kontot – lühi- ja pikaajalise kohustuse jaoks.

 • Lühiajalise standardkonto oleks 21150 Liisingmaksed, lühiajaline.
 • Pikaajalise kohustuse jaoks on standardkonto 22050 Liisingmaksed, pikaajaline.

Vajadusel loo uued kontod.

Mina tegin kontod:

 • 21151 – Päikese Klõps 2020 lühiajaline
 • 22051 – Päikese Klõps 2020 pikaajaline

Põhivara arvele võtmine

Võtame nüüd põhivara arvele OST → Ostuarve (Lisa uus) → Osta põhivarasid.

Lisa hankija, ostuarve number ja kuupäev. Vali artikkel ripploendist. Lisa hind. Käibemaksu arvutab automaatselt. Kui lisad lepingutasu, siis vali sama artikkel aga muuda selgitust, sest sa võtad kulud arvele põhivarana. Võimalik, et pead muutma käibemaksu protsenti. Kui kõik on õige, siis salvesta. Nüüd tuleb ette aken Vali fail. Lisa põhivara ostuarve ja muud dokumendid ning salvesta. Nüüd on dokumendid kättesaadavad ka programmist.

Põhivara on nüüd arvele võetud aga pole veel lisatud kohustust. Selle me lisame tasumisega.

Pikaajaline kohustus

Vajuta nuppu Lisa makse. Arveldusarve asemel otsi üles pikaajaline kohustus ja salvesta. Nüüd on kogu kohustus pikaajaline.

Tekivad kanded:

 • D – 21300 – Võlad tarnijatele
 • K – 22051 – Päikese Klõps 2020 pikaajaline

Lühiajaline kohustus

Järgmiseks on vaja teada selle aasta kohustust. Vaata see dokumendist järele ja tee kanne RMP → Uus kanne:

 • D – 22051 – Päikese Klõps 2020 pikaajaline, näiteks 1000
 • K – 21151 – Päikese Klõps 2020 lühiajaline, näiteks 1000

Ettemaksu- või sissemaksuarve

Nüüd saame hakata tegelema ettemaksu- või sissemaksuarvega. Selle sisestame tavalise ostuarvena. Kuna  põhivara ostes tasusime käibemaksu, siis mine veel kord põhivara artikli lehele ja pane käibemaksuks Maksuvaba – 0%, et seda ei peaks tegema ostuarvel.

Pikemalt saad ostuarvet sisestama OST → Ostuarve (Lisa uus). Lihtsam viis alloleval pildil.

Lisa hankija ja arve number. Vali seesama põhivara artikkel, mille sa eelnevalt lõid. Kui arvel on näiteks lepingutasu ja seda põhivarale ei lisanud või intress, siis ka need tuleb eraldi artiklitena lisada. Põhivara kulukonto muuda ostuarvel ära. Lisa lühiajaline konto, näiteks 21151 – Päikese Klõps 2020 lühiajaline. Muidu läheb põhivara arvele. Salvestamise järel lisa kandele vastav dokument. Vajadusel lisa tasumine pangaimpordiga, kui automaatselt ei lähe.

Kanded on järgmised:

 • D – 21151 – Päikese Klõps 2020 lühiajaline 1800
 • K – 21300 – Võlad tarnijatele 1800

Järelmaksu tasumine

Järelmaksu tasumine on analoogne ettemaksu- või sissemaksuarvega ehk lood ostuarve ja tasud selle. Ära unusta kulukontot muuta ehk see peab olema lühiajaline kohustus.

Kui ettemaksuarve tuleb enne põhivara arvet

Kõik on sama aga teises järjekorras. Ettemaksuarve alusel koostad ostuarve. Eelnevalt peab olema tehtud põhivara artikkel.

 • Nimi: Põhivara nimi
 • Tüüp: Põhivara
 • Kulukonto: 52200 – Põhivara amortisatsioonikulu
 • Tulukonto: 40300 – Kasum põhivara müügist
 • Põhivara konto: 19100 – Masinad ja seadmed
 • Varade eluiga (kuudes): kui on 5 aastat, siis jääb 60 kuud.

Lisa põhivara rida. Ostuarve võtab kulukonto artikli kaardilt ja see on 19100 – Masinad ja seadmed. Lepingutasu lisa põhivara artikliga. Lihtsalt muuda selgitust. Kui on veel ridu, siis lisa need.

Tulevad kanded:

 • D – 21510 – Käibemaksuvõlg
 • D – 19100 – Masinad ja seadmed
 • K – 21300 – Võlad tarnijatele

Kui tuleb põhivara ostuarve, siis tee nii nagu on eelnevalt kirjas. Alustad OST → Ostuarve (Lisa uus) → Osta põhivarasid.  Ettemaks põhivara eest tuleb lisada miinus-märgiga.

Tulevad kanded:

 • D – 19100 – Masinad ja seadmed
 • D – 21510 – Käibemaksuvõlg
 • K – 19100 – Masinad ja seadmed (ettemaks)
 • K – 21300 – Võlad hankijatele

Miks ettemaks kreeditis on ja ei ole miinusega deebetis? Seepärast, et me programmis ei luba negatiivseid kandeid ja seepärast on vajalik, et sätetes Sätted → Üldised sätted on linnuke ees “Väldi negatiivset rida kannetel – määra süsteemi poolt kandele teine pool?”.

Lisa makse pikaajalise kohustusena ja eralda lühiajaline kohustus.

Raamatupidamise sisseseadmine maksab 1€/1kanne
E-kursus Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule