E-kursus Raamatupidamine algajale

eDigiTund on Digiraamatupidaja e-tunni (e-kursuse) õpikeskkond ja e-kursust tellida saab ainult e-poest.

E-poes on hetkel

Vaata e-poodi

Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule

Hakkame koos lugema seadusi. Saad täpselt teada, mis seaduse paragrahvis, lõigus või punktis midagi kirjas on. Lisaks sellele õpid raamatupidamise kunsti ja teed teste. Vahepeal saad teada pädevuse taseme (kursusel on 4 taset) ja teenida õpimärke. Praktikas kasutame raamatupidamise tarkvara ERPLY Books.

Sisukord

 • Majandusarvestuse ajalugu
 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid
 • Seaduse lugemine
 • Raamatupidamise korraldamine
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Kontoplaan
 • Tulude kajastamine
 • Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
 • Likvideerimis- ja lõpparuanded
 • Töötaja tööle võtmine
 • Maksud
 • Valemid
 • Bilansikirjete selgitus
 • PRAKTIKA
 • Kordamine
 • Ülesanded
Osta e-poest